Doklady a oprávnění k podnikání v ČR

Ve znění §226 Zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek a předpisů pozdějších, jsme kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je k dispozici zde

Certifikát č. ZCS-18-205/C01 Systém managementu kvality ve shodě s ČSN EN ISO 9001:2016

Oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku č. 06/23, č.j. 01/2023/SDP TT

Doklady a oprávnění k podnikání pro Slovensko

Ve znění §152 Zákona 343/2015Zz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jsme kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek pod registračním číslem 2017/7-PO-E5664. Náhled záznamu ze Zoznamu hospodárskych subjektov je k dispozici zde

Oprávnenie na zváranie koľajníc

Osvedčenie o odbornej zpôsobilosti kontroly činnosti vo zváraní koľajníc električkových dráh